Management Coaching

Team Begeleiding

Interim Change Management

Opleidingstrajecten op maat

 


 

Uw management wordt consistent én resultaatgericht ondersteund en opgevolgd zodat een duurzame transitie of verandering zichtbaar wordt in uw organisatie.

 

Met meer dan 17 jaar ervaring in coaching, verandermanagement en organisatieontwikkeling noemen onze klanten leiders.be een HR- bureau gespecialiseerd in ‘leadership & change management’.

Waarom?


Omdat verandering de enige constante is. En mee weten te bewegen een noodzaak is voor zakelijke successen.

 

Meer leiderschap – authenticiteit en durf om het verschil te maken samen met anderen-, gecombineerd met effectiviteit en veerkracht resulteert in het benutten van meer potentieel.

En dus in duurzame vooruitgang voor organisaties, teams en hun individuele professionals.

“Door onze samenwerking kreeg ik een andere kijk op de verwachtingen en talenten van onze medewerkers. Als bedrijfsleider verlies je dit namelijk soms uit het oog.”

 

– Marc Reynders – CEO

CFO asks CEO: “What happens if we invest in developing our people and they leave us?”

 

CEO: “What happens if we don’t and they stay?”

Hoe?


Ondersteunend & Resultaatgericht

Mensgericht & positief kritisch.

Op uw maat, mét zin voor analyse en pragmatiek.

Wij zijn MBTI en DISC, 360o feedback gecertificeerd. Deze instrumenten kunnen, in overleg met u, ingezet worden wanneer deze de duurzaamheid of het beoogde resultaat optimaliseren.

Onze aanpak is waarderend, in lijn met de regels van Appreciative Inquiry, we bouwen dus steeds op wat reeds aanwezig is en werkt.

We werken transparant en fungeren als eerlijk klankbord; we doen wat we zeggen, zeggen wat we doen. Vanuit leiders.be werken we op authentieke wijze vanuit een passie voor ons vak.

We werken niet aan symptoom-behandeling, maar pakken de oorzaak aan zodat we tot echte oplossingen komen.

Zelfsturing & veerkracht als basisfilosofie

De wereld waarin wij leven, blijft complexer worden. Technologie, verandering en onzekerheid volgen elkaar in snel tempo op. In deze context op een voldoende effectieve manier (samen)werken of vooruitkomen vraagt niet alleen om de juiste kennis, vaardigheden en inzichten, maar ook om een authentieke houding en persoonlijk leiderschap. De combinatie van heldere doelen, reflectieve zin  én openheid maken professionals en teams meer wendbaar en krachtig.

It is not the strongest of the species that survives, nor the more intelligent. It is the one that is most adaptable to change.

 

– Charles Darwin

Wat?


We starten steeds vanuit uw vraag en focussen op de essentie.

Opleiding op maat

Vanuit onze expertise in management en leiderschap, worden opleidingen opgesteld die beantwoorden aan uw concrete behoeften en doelstellingen. Ervaring toont dat een resultaatgerichte insteek de meest duurzame ontwikkeling garandeert. Dit gecombineerd met een leertraject dat zo veel als mogelijk gespreid wordt in de tijd, door individuele intakes, intervisies en opvolgmomenten in te bouwen.

 

In samenwerking met onze opdrachtgevers ontwikkelden wij:

Multi – Multi Launch plus leadership programma

Damen – Shared leadership in transition

Immaculata – Effectief leiderschap doorheen innovatie en verandering

AMS – Consulting skills voor Masters in HRM

AMS – Leadership Development 3 Continent Master in Global Mgmt

VITO – Prestatiegericht werken

“Bieke heeft een stevige bagage en kan deze ook op maat van onze klanten (young professionals) vertalen. Zij straalt geloofwaardigheid uit en bouwt snel een vertrouwensrelatie op. Zij is een schitterende coach. Ze geeft op unieke wijze feedback met oog voor concreet gedrag én resultaat. Ook als trainer behaalt zij snel leerresultaat. “

– Prof. Dr. Peggy De Prins – Professor & Academic Director Master in HRM

Management coaching

Uw professionals worden begeleid in het maken van juiste beslissingen, in het verwezenlijken van meer persoonlijke effectiviteit of in het realiseren van meer samenwerking of efficiëntie binnen hun team. Deze coaching biedt een professioneel, objectief en discreet klankbord waarbij uw leidinggevenden hun kwetsbaarheid kunnen tonen. Doelen worden scherp gesteld en de coachee wordt uitdaagd om uw organisatie of team nog succesvoller te leiden.

“Bieke Van Gool werkt als ervaringsdeskundige “to the point”. Ze is positief ingesteld en straalt energie uit. Bij VITO omschrijven onze experts haar als n gedreven en oprechte coach die zowel eye-openers, als praktische onderbouwde handvaten aanreikt, waardoor we zichtbare veranderingen zien in de leiderschapsstijlen van onze projectverantwoordelijken en managers.”

– Steffie Cuypers, HR assistent VITO

Teamcoaching

In dit traject bekijken we samen de teamdynamieken. We versterken de onderlinge samenwerking in uw team. Teamleden worden uitgedaagd om hun eigen functioneren binnen de groep te bekijken. Onder deskundige ervaring van de coach worden mogelijke verborgen frustraties uitgesproken en worden wensen geuit. Er wordt gekeken wat sterk is en waarop best verder gebouwd wordt. Maar ook naar wat gaat helpen om de effectieve samenwerking te versterken. De focus verschuift van de verschillen in persoonlijkheid naar de gemeenschappelijke doelstellingen van het team.

“Bieke slaagt erin om vrij snel een bijzonder open context te creëren, waarbinnen we zowel ontspannen als resultaatgericht werken. De manier waarop ze de 360 feedback tool en de disc vragenlijst gebruikt, maakt dat ik sinds mijn coachingstraject door haar, op een effectievere manier situaties kan inschatten en aanpakken.”

 

 

– Lieven Severijns, Head of Business Development, H. Essers.

Change management en begeleiding

De interim manager, “change agent” of facilitator van veranderings- of transitie trajecten, focust op het realiseren van nieuw gedrag, in lijn met de door u beoogde visie en strategie.

De combinatie van mens-en resultaatgerichte opvolging staat daarin centraal.

Op basis van de concrete projectdoelstelling wordt onze aanpak en het proces ingepland. We stellen ons hierbij steeds flexibel op, uw behoefte bepaalt wanneer doorheen een project meer of minder inzet wenselijk is.

The world as we have created it is a process of our thinking. It cannot be changed without changing our thinking.

 

– Albert Einstein

Voor wie?


Voor organisaties en hun professionals die zichzelf in vraag durven stellen en  beter willen.

Team

 • U mist initiatief of ondernemerschap bij uw mensen?
 • Uw mensen nemen geen verantwoordelijk of leiderschap?
 • U streeft een veranderingstraject na maar u weet niet hoe dit te realiseren?
 • Uw mensen werken niet samen?
 • U krijgt de juiste m/v moeilijk op de juiste plaats?
 • U wil meer resultaat met uw team maar u krijgt uw mensen niet mee?
 • U kampt met conflicten in uw team?

Individu

 • U wil effectiever zijn maar het is moeilijk om de “betere manier” te vinden?
 • U heeft een nieuw verantwoordelijkheidsdomein maar het blijkt moeilijk?
 • U bent alleen in het nemen van belangrijke beslissingen?
 • U communiceert blijkbaar onvoldoende duidelijk?
Wie had misschien dezelfde vragen of wensen?

Testimonials


Door wie?


In functie van uw projectbehoeften wordt een team samengesteld van senior consultants & coaches, die door hun kennis en ervaring het best ondersteuning en adviezen kunnen bieden bij de uitvoering van uw opdracht.

 

Bieke Van Gool werkt als managing partner van Leiders.be samen met een netwerk van senior professionals.  Zij heeft meer dan 17 jaar ervaring in change management, leiderschap en HR in verschillende sectoren. Ze begeleidt en realiseert vooruitgang in organisaties en teams als adviseur en management coach.

 

Bieke is Master in de Rechten van de Universiteit van Leuven en behaalde haar Bachelor aan de Universiteit van Namen.  Ze is Master in Management aan Vlekho Business School Brussel, en behaalde diverse certificeringen in leiderschap (Nyenrode Business University), coaching, teamcoaching, bemiddeling, assessment technieken (Hudson, MBTI OPP, DISC Thomas International).

Sinds 2009 is Bieke gewaardeerd gastdocente aan Antwerp Management School in het “leadership and career development competence center” voor de full-time Masters.

 

Klanten en partners omschrijven haar als resultaatgerichte coach, een authentiek klankbord en waarderen haar stijl als gedreven, no-nonsense en analytisch. Bieke geeft inzicht in de vraagstukken waarmee klanten worden geconfronteerd en de sterktes die reeds aanwezig zijn. Ze werkt vanuit een constructieve en kritische aanpak om ervoor te zorgen dat adviezen merkbare verandering en blijvende impact realiseren in de business.

Bieke streeft naar bedrijfsresultaten en effectiviteit gedreven door de juiste balans tussen de regels van de economie en psychologie.

Leiders.be is steeds op zoek naar gemotiveerde senior consultants & coaches om mee te ondernemen en te bouwen aan vooruitgang.

Contact


Nog altijd aan het lezen?
Misschien kunnen we iets voor elkaar betekenen?

Laat gerust een bericht achter.

 

Of neem contact met ons op.

 

Leiders, divisie van C-biz bvba.

 

E: info@leiders.be
T: +32 (0)474 39 74 03

 

A: Bar d’office Turnhout
Campus Blairon 714
2300 Turnhout, België
BTW BE 0822 009 474

 

LinkedIn-Share-Button-featureF_icon